Töös olevad objektid

Läike tee 32-3, Äri-laohoone, Tallinn

(Tellija Merko Ehitus Eesti AS)